Böljeslagsmärken i Bäckhalladalen

I Bäckhalladalen finns många vackra böljeslagsmärken. Ett
parti, som ligger nordväst om stenbrottet, var länge täckt med
jord och grus och grönt av lavar och mossor. Vi fick tillåtelse
att rensa bort detta. En dag i oktober 2007 samlades en del av
styrelsen utrustade med kraftiga skyfflar, spadar och borstar.
Några timmars hårt arbete och så hade vi fått fram de under-
liggande djupa vågformerna.
Det var värt mödan!
Ni är välkomna hit. Vi guidar er gärna. Ring någon i styrelsen
Se telefonnummer under Kontatakt.


Putsning Bäckhalladalen

Böljeslagen efter putsning Bäckhalladalen
Foto: M.Wirén