Örnskådning den 13 januari 2019

17 personer slöt upp i det milda och fuktiga vädret för att titta på örnar vid
Tosteberga bodar, söndagen den 3:e januari. Åtskilliga havsörnar satt på
kobbar och skär i denna skånska skärgård, och gjorde till och från flygturer
över vattnet. Som mest såg vi sex havsörnar i samma tubkikarfält! Glador,
tornfalkar och ormvråkar, samt en del sjöfågel visade också upp sig.

Text Björn Lardner

Foto: Björn Lardner