Signalartcirkel 2008

Denna cirkel startade våren 2007 med Johan Niss och Elisabeth Arvidsson
som cirkelledare. Olika platser har besökts. Bland annat Gyllebo med lavex-
pert Ulf Arup som guide. Detta var den 23 september. Över 40 olika lavar
sattes under luppen. En timme fångade ett enda träd vårt intresse. De flesta
bilderna är tagna på en äng söder om sjön. Gräset var smaragdgrönt och
solen sken. Det fanns lavar på träd och stenar.  En lövgroda exponerade sig
på en sten,vanlig groda klättrade i träd och en vitsippa stod i blom.

 


Foto: M.Wirén