Simrishamns reningsverk den 30 september 2016

Vi blev guidade på reningsverket av platschef Johanna Grosch.
Intresset var stort.
Att bara urin, avföring och vanligt toalettpapper får lämna våra
toaletter bör vara självklart, men är det tydligen inte.
Man har olika sätt att rena avloppsvattnet. Speciellt den kemiska
reningen  blev vi noggrant upplysta om. dammar med rent vatten
finns utomhus. Bra resultat.