Höstprogrammet 2017

 

ÖSTERLENS NATURSKYDDSFÖRENING

 HÖSTPROGRAMMET 2017

 

Ordföranden har ordet.

Hej Läsare!
I din hand har du nu ännu ett program för Österlens Naturskydds-
förening skapat av styrelsen för att ge dig en intressant och berikan-
de höst. En höst kan betyda så mycket olika saker beroende på vad
som intresserar dig mest, alltifrån insamlande av svamp och annat
från naturen för att berika ditt skafferi och ge dig fantastiska smak-
upplevelser till att befinna dig ute i kalla vindar och tidiga morgnar
för att uppleva djur i sin naturliga miljö.

Det är mycket vi tar för givet och en av dem brukar vara en god mil-
jö och bra vatten. Vi som är med i Naturskyddsföreningen brukar
gilla den biologiska mångfalden, men vill samtidigt bidra till en bra
miljö.
Jag läser i rapporter från vår globala moderorganisation IUCN om
hur man samarbetar med olika företag för att näringslivet ska kun-
na känna att de är en del av framtiden genom att genomlysa sin
verksamhet för att kunna bidra till att gynna den biologiska mång-
falden och en hållbar värld. Det framstår som allt tydligare att det
gynnar företagen och ett samarbete för natur och miljö med närings-
livet gynnar dessutom företagen. Det här händer i de stora globala
företagen och det är lite det vi ser i nyheterna från USA där presiden-
ten vill bryta med miljö och klimatarbetet medan företag och även
delar av samhällsapparaten ser värdet i att jobba för miljö och klimat.

Vi själva kan använda vår konsumentmakt, hålla koll på vad vi köper
och vad det innehåller och kommer ifrån. Många har skaffat solceller
och kan då göra sin egen el, andra odlar egen mat. Det ska vara en-
kelt att göra rätt . Naturskyddsföreningens webbplats ger stöd och
råd för dina inköp. Men var aldrig sen med att fråga i butiker om va-
ror eller tala med dina vänner och bekanta om hur det kan vara.

Nyligen kom en rapport från Länsstyrelsen Skåne om läget i grund-
vatten och ytvatten för de bekämpningsmedelsrester som där finns
vilket påminner oss om att vårda vårt vatten allt bättre – det rena
vattnet behövs som råvara överallt för vår livsmedelsproduktion. Det
enklaste sättet är att kolla upp om de varor du handlar har en ekolo-
gisk certifiering, det är steg 1 i rätt riktning, steg 2 kan vara om du fin-
ner en vara från vår egen trakt, lokalt. Och det finns mycket i Österlens
kornbodar att leva av!

Så ut och möt hösten med öppna sinnen och god kunskap för vår gemen-
samma värld!

Thomas Hansson
Ordförande i Österlens Naturskyddsförening

 

HÖSTENS PROGRAM

Torsdagen den 10 september kl 10.00
Svampexkursion i Esperöds naturreservat
Sigvard Svensson, som är ordförande i Puggehatten, kommer att leda ex-
kursionen. Esperöds naturreservat är en ny lokal, vilket är extra intressant.
Vi hoppas hitta många både ätliga och giftiga svampar.
Obs! De ska aldrig blandas. Så inred din svampkorg i olika fack.
Plats: Parkeringsplatsen vid vägen drygt 1 km från Kungagraven i Kivik
ner mot musteriet, på höger sida.
Samåkning om det fungerar. Ring gärna någon i styrelsen.
Medtag: Fika, lupp, svampkorg och mindre burk till giftiga svampar, om
man inte har fack i korgen.
Kontaktperson: Björn Lardner  070-2687171


Torsdagen den 14 september kl 19.00                                                          
Hjortbröl
Vi åker ut för att lyssna på hjortbröl. Det är en verkligen en upplevelse, så
tag nu chansen.
Samling: Parkeringen vid Röken i Simrishamn. Vill du möta upp på vägen
går det också bra. Diskutera detta med Lena eller Claes. Telefonnummer se
nedan.
Medtag  något varmt att dricka och kläder efter behov.
Kontaktperson:  Lena Olsson och Claes Hansson  0705 -129988


L
ördagen den 21 oktober kl 10.00
Geologiexkursion i Simrishamnstrakten
Professor Kent Larsson leder exkursionen som många gånger tidigare.Vi kom-
mer att gå längs kusten norrut. Ett par timmar tar turen. Passa på att fråga. Du
får svar.
Samling: Hällristningen dvs  parkeringen söder om Simrislund.
Medtag: Fika och lämpliga skor och kläder. Hittar du någon speciell sten är ka-
mera bra. Ha också en anteckningsbok att skriva om bilden i.
Kontaktperson: Margareta Wirén 0414-13115 eller 070-5356199


Fredagen den 10 november kl 14.00
Besök på Måsalycke
Det blir ett besök på Måsalycke återvinningsanläggning för att se och höra om hur
våra sopor hanteras. Många, som var med på vårt besök på reningsverket i Simris-
hamn, önskade att få komma hit. Tid 1-1½ timme.
Samåkning är ju bra. Ring gärna någon vän eller någon i styrelsen.
Tag på varma kläder.
OBS Anmälan till Lena Olsson senast den 5 november. Telefon som nedan.
Kontaktperson: Lena Olsson 0708-11343


Onsdagen den 5 december kl 19.00
Årets bilder i Tomelilla
Sedvanlig bildvisning på Folkhögskolan i Tomelilla tillsammans med Naturskydds-
föreningarna i Tomelilla och Ystad.
Har du bilder, som du vill visa, så kontakta Göran Gustafson 0411-552166.
Det får ta högst 10 minuter per visning  –  Sen får vi fika för 30:-
Plats: Folkhögskolan i Tomelilla, Malmövägen 42, Tomelilla.
Kontaktperson:
Göran Gustafson som ovan.
För samåkning ring någon i styrelsen.

Söndagen den 14 januari  kl  09.00
Örnskådning
Vi åker till Tosteberga som tidigare år och hoppas få se många havsörnar. Even-
tuellt kan vi fånga något annat också i kikaren. Någon gång har vi sett säl. Stig
Lundquist är vår guide.
Samling: Parkeringen vid Röken i Simrishamn. Ring Claes Hansson, om du
undrar över något.
Medtag: Kikare förstås och kanske kamera. Fika och var varmt klädd från topp
till tå.
Kontaktperson: Claes Hansson 0705-129988

GLÖM INTE TA MED ERA VÄNNER !

Det finns några T-shirts kvar till försäljning. De är med sommargyllingen, vår
logga. Det grå på bilden är kraftigt gult. Alltså en mycket vacker fågel.
Simrishamn har ju, som du kanske vet, sommargylling som sin kommunfågel.
Vill du köpa en t-shirt, så ring Margareta Wirén 0414-13115


Så här hittar du vår hemsida
Skriv Österlens Naturskyddsförening eller www.osterlen.naturskyddsforeningen.se.
I båda fallen hamnar du på en sida, där det överst står Österlens Naturskydds-
förening/ Välkommen till vår nya hemsida
.
Klicka på den och du är inne.


VÅRA KONTAKTPERSONER för olika områden:
Fåglar: Egon Wigren
Hemsidan: Margareta Wirén, administratör
Program: Margareta Wirén
Info radio, press o webb: Lena Olsson
Kontakt med Turistbyrån: Margareta Wirén
Skräpmätning: Claes Hansson

STYRELSEN för Österlens Naturvårdsförening
Ordförande: Thomas Hansson  0414-70677
Vice ordförande: Margareta Wirén 0414-13115
Sekreterare: Vakant
Kassör: Ingrid Popovics 0414-20242
Ledamöter: Lena Olsson 0768-111343 och Egon Wigren  0414-12511
Suppleanter: Claes Hansson  0705-129988, Johan Lindgren 0414-60307
och Björn Lardner  070-2687171
Revisorer: Agne Paulsson  0414-71349 och Barbro Chiru 0414-10013
Revisorssupplant: Vakant
Kontaktperson för valberedningen Elisabeth Arvidsson  0414-72388
eller 0730-657107


STYRELSEMÖTEN
kl 19.00
Hemma hos varandra
Torsdagen den  7  september
Torsdagen den   5  oktober
Torsdagen den   2  november
Torsdagen den   7  december
Torsdagen den 11  januari


Söndagen    10  september    Svampexkursion
Torsdagen   14   september    Hjortbröl
Lördagen     21   oktober         Geologiexkursion
Fredagen     10   november     Måsalycke
Tisdagen        5  december      Årets bilder
Söndagen    14   januari          Örnskådning