Vårprogrammet 2017

 

Hej Medlemmar och andra som läser programbladet
för Naturskyddsföreningen Österlen!

Vi får ju allihop den utomordentliga tidskriften Sveriges Natur
genom att vi är med i Naturskyddsföreningen. Jag har dessutom
unnit minst två andra tidskrifter, som man kan prenumerera på
alldeles gratis bara man visar intresse och det är inte Österlenma-
gasinet eller Lokaltidningen utan främst den som heter Biodiverse
och som kommer från Centrum för biologisk mångfald. Där kan
an följa forskning och händelser, som berör vår biologiska mång-
fald och hur den hänger ihop med hur vi lever i europa och värl-
den. Senaste numret har temat evolutionsbiologi och ger fantastis-
ka in blickar i hur arter och natur anpassar sig och hur vi har sam-
hällsnytta av detta. Inte minst kan man få inblick i hur exempelvis
grodor och hasselmöss, ger oss ett mervärde i samhället.
Skicka ett mail till: biodiverse (a) slu.se och prenumerera eller gå
in på webbsidan www.biodiverse.se
Sen har jag en annan tidskrift som heter Hav & Vatten som kom-
er från Havs och Vattenmyndigheten. Här kan vi i senaste num-
ret följa sommelieren Mischa Billing i hur hon beskriver kranvat-
ensmak. Dessutom finns där en intressant intervju med min kom-
pis Karolina Skog, Miljöminister. Jo, det händer en hel del i dagar
Fältbiologerna har firat 70-årsjubileum i Kungälv och valt en
ny ordförande, Johan Andersson.
Men vi sitter nog lite till i våra hus under de mörka timmarna  och
begrundar att det trots allt är vinter och kyla. De första årskryssen
i fågelspanandet gjorde jag på Gotland och hade frukost med havs-
örn utanför fönstret.  Det gillar jag. Här i Rörum är det mer korp
och mesfågel. Apropå  Rörum så hoppas jag att ni inte missar att
följa våra självhushållande Mandelmanns på TV. Det ska bli riktigt
spännande att se vad de gör under våren.
Annars väntar vi väl på vårens första  blommor. Blåsippa, vitsippa
och gulsippa, bara för att ta ett par exempel.
Mina vita julrosor blommar ikapp med det nya snöfallet.
Vi ses i naturen och på våra programpunkter.

Thomas Hansson
Ordförande

P.S. Har ni koll på om ni köper palmoljeprodukter, det är rätt vanligt
förekommande som vegetabiliskt fett och jag jobbar på att sluta med
det helt för jag gillar orangutanger!
Vi har ju rapsolja! /TH


VÅRENS PROGRAM

Torsdagen den 23 februari kl 19.00
Bygglov för vildbinshus?
Vi träffas och bygger och skaffar oss kunskap om vildbin och
humlor. Du får bon med hem och kan sen följa vad som händer.
Fika hinner vi också med.
Mötesplatsen får du veta, när du anmäler dig.
Kontaktperson:
Lena Olsson telefon 0768-111343.
OBS! Du ska anmäla dig före den 17 februari till Lena!

 Torsdagen den 16 mars kl 19.00
Årsmöte – Efter förhandlingarna berättar Thomas och
visar bilder från Bhutan
Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie årsmöte. Vi kommer
att hålla den vanliga årsmötesdagordningen.
Som vanligt blir det också en måltid. Då kan vi samtala om vår
verksamhet och få era synpunkter. Nya idéer. Är du intresserad
av något speciellt  hoppas vi kunna  ta upp det framöver.  Det är
kanske någon plats du vill besöka tillsamman med oss.
Vill du själv komma med i styrelsen eller känner någon som vill,
så ta kontakt med Elisabeth Arvidsson, som är vår kontaktperson
för valberedningen 0730-657107.
Mötesplats: Lions lokal på Krabbegatan 20 i Simrishamn. Intill
Jonebergsskolans sporthall och stadens höghus. Du får parkera
på gatan. Huset är ett lågt tegelhus. Ring om du inte hittar.
Kontaktperson: Thomas Hansson 0414-70677 el  0709-472677

 Lördagen och söndagen den 8 och 9 april
Då  firar Ystads Naturskyddsförening Ejderns dag.       
  
Läs om detta längre fram i programmet.

 Söndagen den 23 april kl 10.00
Vandring genom skog och över kullar
Vi parkerar vid Sträntemölla och går sen genom skogen mot Forse-
mölla. Här får ni höra litet om hur det var här förr. Sen vandrar vi
vidare ut över kullarna och åter. Vi hittar säkert någon fin plats att
fika på.
Mötesplats: Sträntemöllaparkeringen som sagt
Medtag: Fika, sittunderlag, lupp och flora och sköna skor
Kontaktperson: Margareta Wirén 0414-13115 eller 070-5356199
Samåkning rekommenderas!

Torsdagen den 18 maj kl 18.00
En kväll då vi tittar runt i Åbackarna tillsammans med
kommunekolog Bengt Bengtsson
I våras hade vi en vandring här och intresset var stort.  Det är nu
möjligt att ställa frågor och slippa få felaktiga uppgifter om vad
som ska ändras i området. Det är en väl genomarbetad plan, som
kan studeras på kommunens hemsida:
http://www.simrishamn.se/upload/Offentliga%20rummet/Sk%c3
%b6tselplaner/Sk%c3%b6tselplan,%20f%c3%b6renklad.pdf
Mötesplats: P-platsen vid Tobisviksbadet
Medtag: Fika, som kan intas t.ex. när promenaden är slut. Det be-
stämmer vi när vi ses.
Kontaktperson: Margareta Wirén 0414-13115 eller 070-5356199

 Söndagen den 18 juni kl 10.00
De vilda blommornas dag
Det blir en vandring från Vitemölla till Haväng, då vi hoppas på
att få se många intressanta blommor och njuta av den härliga na-
turen nära havet. Vi hoppas på en fin och solig dag.
Ingrid Popovics och Margareta Wirén håller i vandringen.
Mötesplats: Längst i norra Vitemölla , där det finns en parkering
nere vid havet.
Medtag: Lupp och flora, om du vill. Fika och bekväma skor. Tag
gärna med några vänner också.
Kontaktperson: Ingrid Popovics 0414-20242 eller 070-9630308

Torsdagen den 17 augusti kl 18.00
Norra koloniområdet i Simrishamn och den nygjorda träd-
gårde kring Henry Maynes atelje
Vi kommer att träffa Karin Hansson, som berättar om nedlagt arbe-
te på paviljongområdet och livet här ute. Fastigheten ligger alldeles
intill Tommarpsån.  Från bara vresrosor till tämjd och vild tomt.
I fjor firade koloniföreningen 100 år .
Vi grillar om vädret tillåter.
Plats: Du får ställa bilen (om du kommer körande) och sen ta Grå-
nemadsvägens fortsättning nordväst ut, dit vägen tar slut. Ring om
du inte hittar.
Medtag:  Varma kläder, om det behövs, och sittdyna
Kontaktperson: Margareta Wirén 0414-13115 eller 070-5356199

Lördagen och söndagen den 8 och 9 april  kl 7.00–16.00
Det är Ejderns dag
i Kåseberga
Massor med ejdrar och andra fåglar kommer att passera och vi kan
då följa fåglarna på TV-skärmar eller i tubkikare.
Läs om detta på Ystads Naturskyddsförenings hemsida.
Plats: Kåseberga hamn, där också information finns
Medtag: Varma kläder och skodon, mat och naturligtvis kikare.
Kontaktperson: Zindre Magnusson 070-2144367

 Så här hittar du vår hemsida
Du ska skriva Österlens Naturskyddsförening eller www.osterlen.
naturskyddsforeningen.se. I båda fallen hamnar du på en sida, där
det överst står  Österlens Naturskyddsförening/ Välkommen
till vår hemsida
. Klicka på den och du är inne.

Glöm inte att se vad grannkretsarna har att erbjuda.
Gå in på Naturskyddsföreningen och klicka där. I listen där uppe
ser du Vad du kan göra. Klicka på den och sen på Kontakta krets .Här
går du till Skåne län och sen får du alla Skånekretsarna och
deras program.

T-shirt
Simrishamn har ju, som du kanske vet, sommargylling som sin
kommunfågel. En mycket vacker fågel. Det grå på bilden är verk-
ligheten kraftigt gult.
Det finns fortfarande några T-shirts med vår logga, alltså sommar-
gyllingen, till försäljning.
Vill du köpa en, så ring Margareta Wirén 0414-13115.

VÅRA KONTAKTPERSONER för olika områden:

Floraväkteri: Johan Niss
Fåglar: Johan Niss och Egon Wigren
Grodor/paddor: Margareta Wirén
Mossor/lavar: Johan Niss
Hemsidan: Margareta Wirén administratör och Johan Niss redaktör
Program: Margareta Wirén
Info radio, press o webb: Lena Olsson
Kontakt med Turistbyrån: Margareta Wirén

Naturskyddsföreningen har cirka 220 000 medlemmar i Sve-
rige.
Känner du någon till som vill bli medlen? – Då är det enkelt att gå in Na-
turskyddsföreningen- gör skillnad för naturen
och klicka på Bli medlem.
Det finns olika former av medlemskap i spalten till vänster.  På sidan där
man skriver sina personuppgifter finns en fråga: Hur kom du i kontakt med
Naturskyddsföreningen? Skriv där Österlens Naturskyddsförening.

 STYRELSEN för Österlens Naturskyddsförening
Ordförande:
Thomas Hansson  0414-70677
Vice ordförande: Margareta Wirén 0414-13115
Sekreterare: Vakant
Kassör: Ingrid Popovics 0414-20242
Ledamöter: Egon Wigren  0414-12511
Lena Olsson  0768-111343
Suppleanter: Claes Hansson  0705-129988
Johan Lindgren 0414-60307 och Johan Niss 0708-311395
Revisorer: Agne Paulsson  0414-71349
Barbro Chiru 0414-10013
Revisorssupplant: Vakant
Kontaktperson för valberedningen Elisabeth Arvidsson
0414-72388 eller 0730-657107

STYRELSEMÖTEN kl 19.00 Hemma hos varandra
Torsdagen den  19 januari
Torsdagen den  16 februari
Torsdagen den    9 mars
Torsdagen den  20 april
Torsdagen den  11 maj
Torsdagen den  15 juni
Torsdagen den  10 augus

 

Sammanfattning av programmen:

Torsdagen   23  februari     Vildbins- och humlebon
Torsdagen   16   mars          Årsmöte med bildvisning
Lördagen       8  april           Ejderns dag
Söndagen     23  april          Vandring i skog och över kullar
Torsdagen    18  maj            Kvällsvandring i Åbackarna
Söndagen     18  juni            De vilda blommornas dag
Torsdagen    17  augusti      Besök på Norra koloniområdet