Kampen mot sandtäkten i Tobisviken

För mer än 100 år sedan började man ta sand söder om
Vårhallen. Företaget hette AB Kvartssand och var först
privat och sedan kommunägt. Denna kvartssand såldes
till reningsverk i Saudiarabien, men också  i Sverige till
bl.a.brunnar, ytskikt i kärnkraftverk och laboratorier.
Grävmaskinerna grävde allt djupare. Strandlivet stör-
des.
Sanden sorterades sen i olika kornstorlek och förpacka-
des i plastsäckar.
Strandlinjen försköts 20 – 30 meter mot land.
Det fanns viss oro för den unika virvelmasken, Vejdov-
skia Cimbrisiensis, som lever här innanför.
ÖNF var engagerat och i synnerhet Erik Månsson. Det
var en kamp, som varade mellan 1973 och till 1984.
Till slut hade Erik kontakt med länsstyrelsen och även
jordbruksministern. I september 1983 kom det ett be-
slut från Simrishamns kommun om att sandtäkten skul-
le upphöra och ingenförsäljning längre skulle bedrivas.

Grävning Vårhallen
Stranden Vårhallen
Sandgrävning Vårhallen
Foto: E.Månsson
Säckar Vårhallen
Foto: M.Wirén