Kompendium från exkursionen till Andrarums alunbruk, 23 mars 2024

Vi var 34 nyfikna deltagare som med spetsade öron lyssnade till Professor emeritus Kent Larsson då han guidade oss vid Andrarums alunbruk denna lördag, 23 mars 2024. Kent berättade kunnigt och fängslande om allt från geologi till brukshistoria. Solen tittade fram och efter fikapausen noterade vi en citronfjäril, en sandödla, en flock tranor samt en kungsörn.

Som utlovat kan du nu ladda ned det kompendium som Kent skapat inför exkursionen, med text, foton, kartor och referenser till mycket av det som berördes på exkursionen.

Klicka HÄR för att ladda ner kompendiet som en PDF.

 

ÖNF-programmet för vår-sommar 2024 är nu nedladdningsbart!

Fjorton spännande och intressanta aktiviteter erbjuds i ÖNF:s program för perioden februari – augusti 2024. (Jo, här i Skåne får mitten av februari väl räknas som starten på våren.)

Du som har angivit en e-postadress till Naturskyddsföreningen har nyss fått ett e-brev med programmet bifogat som en PDF. Spara ner det på din dator och/eller telefon så att du har det nära tillhands.

Ni som inte har meddelat någon e-postadress får programmet hem i brevlådan om en veckas tid. Du kan redan nu ladda ner det som en PDF via hemsidefliken ”Program, vår-sommar 2024”.

Att vi nu övergår till att i möjligaste mån skicka ut programmet endast i elektronisk form beror, som vi tidigare meddelat, på de höga portokostnader vi har haft. Får du fortfarande programmet hem i brevlådan visar det alltså att vi saknar din e-postadress. Du får då gärna be oss (ordförande Thomas) eller riksföreningens medlemsservice att lägga in din e-postadress. Du kan även logga in och själv lägga in din e-postadress via den här websidan: https://www.naturskyddsforeningen.se/komplettera/uppdatera-kontaktuppgifter/

Varmt välkommen på våra aktiviteter, och ta gärna med dig familj och vänner!

ÖNF:s höstprogram har släppts!

Inom ett par dagar får medlemmar i ÖNF höstprogrammet hem i brevlådan. Du kan redan nu ladda ner det som en PDF till din dator eller telefon. Du finner det under hemsidefliken som säger ”Program, hösten 2023”.

Notera att de två första aktiviteterna – på lördag 02 september respektive söndag 03 september – kräver att du föranmäler dig. Den ena aktiviteten (svampens dag, i samarbete med Naturum Stenshuvud) har begränsat deltagarantal, och först till kvarn… Vi ses!

Föranmäl dig till slåtteraktiviteten på fredag, 21 juli

*** OBS – nyligen ändrat datum – det är FREDAG som gäller! ***

Glöm inte att föranmäla dig till fredagens aktivitet senast under torsdagen! Ring till Björn, 0702 – 68 71 71, för att försäkra dig om en plats — deltagarantalet är begränsat, och först till kvarn…

Vi samåker i möjligaste mån ifrån Simrishamn, där vi samlas klockan 09:30 på P-platsen intill resturang Röken (alltså i norra delen av småbåtshamnen, intill Tommarpsåns mynning). Sedan kör vi till den aktuella äppelodlingen strax norr om Vitemölla, dit vi torde anlända strax innan 10-slaget. Om du inte passerar Simrishamn utan tar dig dit helt på egen hand så får du veta var du kan möta upp i samband med att du anmäler dig.

VAD SOM HÄNDER: Vi samlas i en av Österlens gamla trolska äppelodlingar där det fortfarande finns riktigt gamla äppelträd. Området är ett av tre försöksområden i Leaderprojektet Nytt liv i Österlens gamla äppellundar. Vi kommer att räfsa, bädda in de gamla träden med hö och kanske slå med lie. För den teknikintresserade visas motormanuell slåtterbalk och batteriröjsåg som kan användas i slåtterarbetet, medan barnen erbjuds guidning i trädklättring. Under kunnig ledning av Helena Edman och Fabian Mebus kommer vi att uppleva äppelodlingen och diskutera biologisk mångfald, beskärning av gamla träd och skötsel av ängsmark.

MEDTAG gärna räfsa, högaffel och lie om du har. Vi bjuder på vegetarisk lunch, men ta med egen fikakorg!

 

 

 

Vision för ”Biosfärområde Österlen”

Arbetsgruppen för ”Biosfärområde Österlen – en möjlighet!” har producerat ett dokument som beskriver visionen på kort och på längre sikt. Du kan här ladda ner dokumentet som en PDF.

Under sensommaren och hösten har du chansen att delta i flera spännande studiebesök som arbetsgruppen arrangerar. Vi återkommer i sinom tid med mer information här, via Facebook, via e-post till våra medlemmar, samt i höstprogrammet.

Vandring längs havet

Det blev en lång vandring längs havet från Badet till Vårhallen. Vi var sju. Solen sken.
Sanden här är speciell. Det är kvartssand med väl rundade korn, som mest 1,6 millimeter stora.
Stranden ägdes av kyrkan i Gladsax, som sen sålde den vidare. Det bildades till slut ett företag, Kvartssand, som sålde sand till Saudiarabien.
Den sorterades i olika storlek och användes till bl.a. till vattenrening. På den tiden gick tåg ända
fram till Badet, men sanden vid Vårhallen fick hämtas med lastbil. Ingreppet gjorde att stranden
försköts 20 till 30 meter mot land.
Den som fick stopp på denna rovdrift var Erik Månsson, tidigare ordförande i ÖNF. Det finns att
se i ett kommunprotokoll från den 22 september 1983.
I sanden finns unika djur. Bland annat en virvelborstmask, Vejdovskya simrisiensis.

 

 

 

 

Ändring av programpunkt ”Åbackarna – tätortsnära biodiversitet”

Simrishamns kommunekolog Jeanette Qamar har meddelat oss att hon inte har möjlighet att vara med på lördagens (22 april 2023) vandring. Hon erbjuder oss att följa med till Åbackarna en vardag i början av hösten. Vi vill gärna att hon är med så vi flyttar denna aktivitet till början av hösten, och återkommer när vi bestämt datum och tid.

 

Nu på lördag den 22/4 kl 10.00 blir det istället en vandring längs kusten norrut med start som tidigare meddelats från Tobisviksbadets parkering.

Tag med fika i ryggsäck.

Thomas Hansson (0709472677) leder vandringen.

Holkbygge med mera, 19/2 – OBS föranmälan!

Du glömmer väl inte att föranmäla dig till vår trevliga aktivitet på söndag den 19:e februari? Inom ramen för LEADER-projektet ”Nytt liv i Österlens gamla äppellundar” skall vi då, under ledning av Helena Edman och Fabian Mebus, snickra fågelholkar, fladdermusholkar och bi-hotell. Dessa holkar skall sedan sättas upp i utvalda äppellundar, men du kan även tillverka en egen holk att ta med hem. Helena och Fabian berättar också om hur det står till med våra gamla äppellundar och vilka utmaningar och möjligheter det finns att bevara dem för framtiden. Och så bjuder de på en vegetarisk lunch! Ta dock med egen kaffetermos och, om så önskas, kaffebröd.

Det är OBLIGATORISK FÖRANMÄLAN senast under fredagen den 17/2 – men gärna redan nu! – så att vi vet hur många som det skall lagas mat till och så att vi kan planera för samåkning ut till de djupa skogarna i trakten av Sankt Olof, där snickrandet sker. Enklast är om du skickar ett e-brev till  scinemato@gmail.com  där du ANGER hur många anmälan gäller samt – om du passerar Simrishamn – om du kan erbjuda skjuts åt någon mer än de personer som din anmälan avser, eller om du behöver skjuts. Du kan även ringa och anmäla dig till Björn på tel. 0702 – 68 71 71.

De som kommer från (eller passerar) Simrishamn möts vid parkeringen intill resturang Röken, i norra kanten av småbåtshamnen och intill Tommarpsåns mynning, klockan 09:30. Där delas vägbeskrivningar ut till chaufförerna så att vi allihop hittar till den f.d. smedjan i södra Östaröd, djupt ute i skogen ost-sydost om Sankt Olof.

Ifall du inte passerar Simrishamn på din väg till södra Östaröd så får du instruktioner (inklusive GPS-koordinater) om hur du hittar dit i samband med att du anmäler dig/er. (Dylika instruktioner ges enklast om du anmäler dig via e-post!) Vi siktar på att anlända till smedjan klockan 10:00.

Aktiviteterna i smedjan pågår som längst till klockan 15:00, varefter vi åker hemåt.

TA GÄRNA MED DIG fogsvans, hammare, handborrmaskin och tunna borrar (diameter 2 – 6 mm är speciellt lämpliga för bi-hotell). Rasp och spikar kan också komma till användning.

Välkommen!

 

Relevanta länkar att kika på inför aktiviteten:

https://www.levandelandskap.se/%C3%A4ppelprojekt

https://cdn.naturskyddsforeningen.se/uploads/2021/06/02111725/Inspirationsguide_smafagelholk_snickra_ritning-3.pdf

https://cdn.naturskyddsforeningen.se/uploads/2022/02/21171550/faktaunderlag-hal-och-holkar.pdf

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/bygga-fagelholk-matt-och-ritningar/

https://rikaretradgard.se/bihotell-det-har-ska-du-tanka-pa/

https://www.naturvardsverket.se/globalassets/amnen/pollinering/pdf/faktablad-bihotell.pdf

https://cdn.naturskyddsforeningen.se/uploads/2021/06/02111858/Vildbihotell_inspirationsguide_ritning.pdf

Program, vår – sommar 2023

Nu kan du ladda ner vårt program för våren – sommaren 2023 som en PDF, att ha på din telefon och/eller dator. Tryck HÄR för nedladdning.

(Medlemmar i ÖNF får det även hem i brevlådan ungefär vid månadsskiftet januari/februari.)

Notera att det är obligatorisk föranmälan till många av aktiviteterna — ring då och anmäl dig senast ett par dagar i förväg.

Vi ses!