Länkar

Nedan hittar du länkar som kan vara intressanta för dig som är intresserad av natur och miljö. Tipsa oss gärna om fler websidor som du tycker vi bör lyfta fram! Skicka till länkarna till  osterlen@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen:
Alla skånska kretsar. Det finns 27 kretsar till i Skåne. Som medlem är man välkommen på alla aktiviteter.

Naturskyddsföreningen i Skåne. Vårt länsförbund arrangerar aktiviteter och har en innehållsrik hemsida, bland annat med över 200 utflyktstips.

Information:
Naturvårdsprogram för Simrishamns kommun. Din lokala utflyktsguide – ut och njut!
Aktivitetskalendern för Naturskyddsföreningen. Här hittar du en mängd aktiviteter som anordnas av föreningen i hela Sverige.
Artportalen – visar vad och var av växter och djur i hela Sverige som rapporterats in av ideell såväl som professionell. Intressant inför utflykten eller om man är specialintresserad av att få se vissa arter. Du kan också bli rapportör och hjälp till att bygga upp kunskapen om Sveriges flora och fauna.
Fågelskådning i Simrishamn, SiX – för dig som vill se vilka arter som hittats var i kommunen. (Du får klicka dig fram till SiX via menyerna.)

Andra organisationer:
BirdLife Sverige (före detta Sveriges Ornitologiska förening) – för dig som vill veta mer om fåglar. Ger ut tidskriften Vår Fågelvärld med sex nummer per år.
SkOF – Skånes Ornitologiska förening – en av arrangörerna bakom Falsterbo Bird Show och har via sina lokalföreningar också andra intressanta programaktiviteter i regionen. Ger ut tidskriften Anser 4ggr/år samt publicerar en årsbok om fåglar i Skåne.
Svenska Botaniska Föreningen, ger ut Svensk Botanisk tidskrift och har lokalföreningar runt om i landet.
Lunds Botaniska förening är aktiv i hela Skåne med utflykter, floraväkteri och inventeringar.
Studiefrämjandet är Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation för bl.a. studiecirklar och andra aktiviteter.