Länkar

Nedan hittar du länkar som kan vara intressanta för dig som är intresserad av natur och miljö. Skicka gärna förslag på fler länkar som du tycker vi bör lyfta fram. Skicka till nissjohan @hotmail.com

Naturskyddsföreningen:
Alla skånska kretsar. Det finns 27 kretsar till i Skåne. Som medlem är man välkommen på alla aktiviteter.

Naturskyddsföreningen i Skåne. Vårt länsförbund arrangerar aktiviteter och har en innehållsrik hemsida, bland annat med över 200 utflyktstips.

Information:
Naturvårdsprogram för Simrishamns kommun. Din lokala utflyktsguide – ut och njut!
Aktivitetskalendern för Naturskyddsföreningen. Här hittar du en mängd aktiviteter som anordnas av föreningen i hela Sverige.
Artportalen – visar vad och var av växter och djur i hela Sverige som rapporterats in av ideell såväl som professionell. Intressant inför utflykten eller om man är specialintresserad av att få se vissa arter. Du kan också bli rapportör och hjälp till att bygga upp kunskapen om Sveriges flora och fauna.
Fågelskådning i Simrishamn, SiX – för dig som vill se vilka arter som hittats var i kommunen.

Andra organisationer:
SOF – Sveriges Ornitologiska förening för dig som vill veta mer om fåglar. Ger ut en tidskrift, Vår fågelvärld 6ggr/år.
SkOF – Skånes Ornitologiska förening, anordnar Bivråkens dag och har via sina lokalföreningen också andra intressanta programaktiviteter i regionen. Ger ut Anser 4ggr/år.
Svenska Botaniska Föreningen, ger ut Svensk Botanisk tidskrift och har lokalföreningar runt om i landet.
Lunds Botaniska förening är aktiv i hela Skåne med utflykter, floraväkteri och inventeringar.
Studiefrämjandet är Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation för bl.a. studiecirklar och andra aktiviteter.