Om oss

ÖSTERLENS NATURSKYDDSFÖRENING                    

Naturskyddsföreningen i Simrishamns kommun har sedan 1973 ägnat sig
åt att samla och företräda medlemmar och naturvärden för att bidra till en
bättre framtid.

Medlemmarna erbjuds ett årligt programutbud med variation för att passa
årstiden. Vi försöker ofta vara ute för vi tror att det är genom positiva natur
upplevelser som vi bäst får förståelse för naturen, dess värden och den på-
verkan våra dagliga aktiviteter gör på natur och miljö.

Vi är ungefär 400 medlemmar i Österlens Naturskyddsförening. Styrelsen
planerar och genomför programaktiviteter för medlemmarna och andra in-
tresserade.  Vi gör ungefär 10 programpunkter och har ungefär 200 delta-
gare på ett år.

Du kan delta i grodinventeringar och florainventeringar. I Naturskyddsför-
eningen har vi också aktiviteter för dig som vill handla miljövänligt, gran-
ska skogsbruket, följa utvecklingen och påverka framtiden för våra marina
miljöer. Det finns många olika ingångar i vårt föreningsliv.  Mest påtagligt
kan vara att kolla in Naturskyddsföreningens topplistor på vad du kan göra
för en bättre framtid och din egen påverkan på ekosystemen, klimatet och
vattnets lämplighet för människor, djur och natur.

Går du med är du en av cirka 260 000 personer i Sverige som tydligt tagit
ställning för naturen.

Våra stadgar (uppdaterade 2023-03-16) finner du HÄR.

Välkommen till Naturskyddsföreningens aktiviteter!

Stranden 09 Stenshuvud
Foto: M.Wirén