Kontakt

 

STYRELSEN FÖR ÖSTERLENS NATURSKYDDSFÖRENING
fram till årsmötet i mars 2020

Ordförande: Thomas Hansson  0414-70677

Vice ordförande: Margareta Wirén 0414-13115

Sekreterare: Björn Lardner 0702-687171

Kassör: Ingrid Popovics 0414-20242

Ledamöter:  Fia Pellas 073-7098248 och Egon Wigren 0414-12511

Suppleanter: Claes Hansson  0705-129988

Revisorer: Agne Paulsson  0414-71349 och Barbro Chiru 0414-10013

Revisorssupplant: Vakant

Kontaktperson för valberedningen Elisabeth Arvidsson 0414-72388
eller 0730-657107 samt Lena OLsson 0768-111343

 

Ring till någon i styrelsen och diskutera dina idéer inför kommande
program, som du önskar att vi ska ta upp.
Telefonnummer finns här ovan.