Kontakt

 

Du kan nå föreningen via e-post:   osterlen@naturskyddsforeningen.se

 

STYRELSEN FÖR ÖSTERLENS NATURSKYDDSFÖRENING
från och med årsmötet i mars 2024

Ordförande: Thomas Hansson  070-9472677

Sekreterare: Björn Lardner 070-2687171

Kassör: Ann-Marie Camper 0730-815806

Ledamot:  Kristoffer Hewitt 073-3291741

Suppleant: Per Turesson 070-7873232

Revisorer: Agne Paulsson  0730-203368 och Barbro Chiru 0414-10013

Valberedning: Elisabeth Arvidsson 0414-72388 eller 0730-657107 samt Lena Olsson 076-8111343


Har du förslag på programpunkter eller önskemål rörande föreningens verksamhet så ring någon i styrelsen eller skicka ett e-brev till oss.