Kontakt

 

STYRELSEN FÖR ÖSTERLENS NATURSKYDDSFÖRENING
fram till årsmötet i mars 2018

Ordförande: Thomas Hansson  0414-70677

Vice ordförande: Margareta Wirén 0414-13115

Sekreterare: Vakant

Kassör: Ingrid Popovics 0414-20242

Ledamöter: Lena Olsson 0768-111343
Egon Wigren  0414-12511

Suppleanter: Claes Hansson  0705-129988
Johan Lindgren  0414-60307
Björn Lardner 070-2687171

Revisorer: Agne Paulsson  0414-71349
Barbro Chiru 0414-10013

Revisorssupplant: Vakant

Kontaktperson för valberedningen Elisabeth Arvidsson
0414-72388 eller 0730-657107

Ring till någon i styrelsen och diskutera dina idéer inför
kommande program, som du önskar att vi ska ta upp.
Telefonnummer finns här ovan.