Kontakt

 

STYRELSEN FÖR ÖSTERLENS NATURSKYDDSFÖRENING
fram till årsmötet i mars 2015

Ordförande: Thomas Hansson  0414-70677

Vice ordförande: Margareta Wirén 0414-13115

Sekreterare: Vakant

Kassör: Ingrid Popovics 0414-20242

Ledamöter: Egon Wigren  0414-12511

Lena Olsson:  0768-1113443

Suppleanter: Claes Hansson  0705-129988

Johan Lindgren  0414-60307

Johan Niss 0708-311395

Revisorer: Agne Paulsson  0414-71349

Barbro Chiru 0414-10013

Revisorssupplant: Vakant

Kontaktperson för valberedningen Elisabeth Arvidsson
0414-72388 eller 0730-657107

Ring till någon i styrelsen och diskutera dina idéer inför
kommande program, som du önskar att vi ska ta upp.
Telefonnummer finns här ovan.