Kontakt

 

STYRELSEN FÖR ÖSTERLENS NATURSKYDDSFÖRENING
från årsmötet i mars 2020

Ordförande: Thomas Hansson  0414-70677

Vice ordförande: Margareta Wirén 0414-13115

Sekreterare: Björn Lardner 0702-687171

Kassör: Ingrid Popovics 0414-20242

Ledamöter:  Claes Hansson 070 -5129988 och Johannes Lancing 073-4033447

Suppleanter: Inge Erlandsson 070-5375421

Revisorer: Agne Paulsson  0414-71349 och Barbro Chiru 0414-10013

Kontaktpersoner: för valberedningen Elisabeth Arvidsson 0414-72388
eller 0730-657107 samt Lena OLsson 076-8111343


Ring till någon i styrelsen och diskutera
dina idéer inför kommande
program, som du önskar att vi ska ta upp.
Telefonnummer finns här ovan.