Biosfärområdesprojektet har blivit en egen förening

Projektet ”Biosfärområde Österlen – en möjlighet?” där bl.a. Kiviks Museum och ÖNF samverkade kring föreläsningar och studiebesök har nu omvandlats till en helt fristående förening. Du finner mer information om föreningen och dess aktiviteter på deras hemsida; https://www.biosfarosterlen.se/ Du kan ladda ner slutredovisningen från projektet HÄR.

Läs mer