Borsta kärr den 22 april 2011

Exkursion i Borsta kärrs våtmarker. Från granskog och utdikad ängs-
mark kan vi nu se öppet vatten,  fuktängar, bäckar och lövskog. Vi
startar i ett parklandskap och går sedan över på en vackert svängd
bro. Vi får under vandringen intressant information av våra guider
Göran Gustafson och Matts Karlsson.


Foto:M.Wirén