Fulltofta den 19 augusti 2012

En somrig dag i Fulltofta naturreservat.
Det var en liten skara, som njöt av promenaden i omväxlande
natur med land annat vackra gamla ekar. De äldsta är 500 år
gamla. Vi samlades nordost om Ringsjön för att titta på vackra
ek- och avenbokskogar, hagar, alkärr och hedmarker. Sedan
besök på Skånes största storkhägn där intill. Det invigdes 2005.
Nu med 25 par storkar. Ungdomarna fick också vara med och
mata dem.

flera

flera2

Hägn
Foto:Lena Olsson