Vandring i Skogshejdan den 17 juni 2012

Den 21 oktober  gjorde vi tillsammans med Ystadskretsens medlem-
mar en skön promenad i Skogshejdan i Fyledalstrakten. Ett stort om-
råde visade vildsvinens omfattande härjningar.  Man har ännu inte
bestämt vad som ska göras för att hejda deras framfart.

Karta över Skogshejdan

Skogshejdan
Foto:M.Wirén