Hörjel den 18 maj 2014

En regnig dag i Hörjel, där vi träffade Hjalmar Dahm.
Trots regnet kunde vi göra två vandringar i det gamla
kulturlandskapet. Fika inomhus då Hjalmar berättade
om gårdens öde och mycket mer t.ex. om stubbskott-
ängar. Dessa såg vi och många blomster. Bl.a. tvåblad,
ett stort bestånd av majnycklar och ett ovanligt humle-
blomster, en hybrid mellan humleblomster och nejlikrot.
På innergården växte sminkrot.

Uggleträd mindre

I regn mindre

Majnycklar mindre

2 Majnycklar mindre

Hjalmar o ego mindre

Claes o vildbiboet mindre

Sminkrot mindre
Foto: M.Wirén