Svampexkursion den 7 september 2014

På Svampens dag guidade Anita Persson oss. Vi var 50 personer. Det närmsta
området vid det gamla nedlagda sågverket på väg mot S:t Olof genomsöktes.
Sen diskuterades de  olika svamparna. Det blev en bra dag och många svampar.

Tre damer

De flesta