Exkursion till Impan den 15 april 2018

Tjugo personer slöt upp för att vandra runt i naturreservatet
Impan, som ligger nära Gröstorp och strax öster om Gladsax.
Lärkan drillade och gladorna seglade ovanför oss. Bland de
växter som blommade fanns olika sippor, nunneört, veronika,
vårlök och svalört. Vi gick dock bet på de rara ormbunkarna,
om ska växa i sprickorna på förkastningsbranten.


Text och bild Björn Lardner