Grodkväll i Ljungahusen torsdagen den 26 april 2018

Vi var 13 personer som trotsade kyla och regnskurar
denna mörka kväll. Det kalla och litet blåsiga vädret
gjorde att allt vi hörde i grodväg var en ynka åker-
groda — alla lökgrodorna var knäpptysta. På land hit-
tade vi dock ett par, tre juvenila (unga) lökgrodor.
Paddorna, vars parningsaktiviteter var i full gång för
en vecka sedan, hade redan avslutat sin lek och flytt
dammen; vi såg bara deras äggsnören samt rester
efter flera rovdjursdödade paddor. En till synes drunk-
nad paddhona flöt i dammen, kanske hade hanarna
varit alltför ivriga att försöka para sig med henne? Inte
heller såg vi någon vanlig groda, lustigt nog. Däremot
såg vi ett hyfsat antal långbensgrodor och många av
deras äggsamlingar, samt en lövgroda som såg nyvak-
nad och litet frusen ut. Därtill större och mindre vat-
tensalamandrar. En mindre skogsmus kunde betraktas
på väldigt nära håll medan den gnagde på halvt intor-
kade paddägg, som något rovdjur lämnat kvar efter att
ha ätit på en padda strax intill dammen.

Inför nästa exkursion lovar vi ha ett allvarligt samtal
med SMHI.

Publicerat av Björn Lardner.

 


Lena i fototagen   Foto: B.Lardner