De vilda blommornas dag den 16 juni 2019

Det blev en vädermässigt bra dag för vandring i Bäckhalladalen.
Många blommor studerades. En av de raraste var granspiran på
flera lokaler. Vi gick genom torräng, äng och rikkärr. En del infor-
mation kring sandstenshällarna och isarnas framfart. Tyvärr har
många av de stora sandstenshällarna blivit överväxta och alltså
minskat i omfång.


Foto: B.Lardner

Bergssyra o gråfibbla
Foto: M.Wirén


Fetknopp
Foto: B.Lardner

Vandrarna
Foto: B.Lardner

Foto: M.Wirén

Foto: M.Wirén

Foto: M.Wirén

Många orchidéer i rikkärret
Foto: M.Wirén

Jungfru Marie nycklar
Foto: B.Lardner


Majnycklar
Foto: Eva Johansson-Kloxin