Röjardag i Esperödsreservat den 9 november 2019

En liten tapper skara arbetade i regn och rusk för att
få ljus och luft kring  små dammar i reservatet. Björksly
sågades och klipptes ner och kunde sen eldas upp. Här
kommer det nu att bli bättre för långbensgrodor, andra
grodor och salamandrar.