Svampexkursion vid Brösarp den 6 september

18 personer slöt upp för att leta svamp strax söder
om Brösarp denna söndag. Vädret var bättre än svamp-
tillgången. Bland de fåtaliga läckerheterna som trots
allt hittades fanns kantareller, stensoppar (Karl Johan),
smörsoppar, stolta fjällskivlingar samt blomkålssvamp
(avbildad). Fikade gjorde vi efter att svampfynden
examinetrats.