Fågelexkursion på Grönet den 11 maj 2008

Fågelexkursion på Grönet den 11 maj 2008. Grönet är ett stort
naturskönt område söder om Brantevik. Magnus Ullman var vår
guide. Intresset var stort. Ett 40-tal personer kom. En spännan-
de och lärorik dag. – På bilden längst ner trastsångare i sikte.
En tillfällig gäst.

Grönet

Johan Grönet

 Grönet Hagtorn
Foto: M.Wirén