Geologi 2008

Årets andra geologilektion. Geologiprofessor Kent Larsson var
guide. Start vid Vårhallen med sina vackra sandstenshällar och
sen den intressanta kvartssandsstranden i Tobisviken. Denna
grovkorniga sand exporterades bland annat till reningsverk i Sau-
diarabien. Exploateringen stoppades av Naturvårdsföreningen
och dess eldsjäl Erik Månsson.Vi gjorde en sväng in till stenbrot-
tetför att se de böljeslagsmärken, som föreningen rensade hösten
2006.  Vi avslutade dagen på grillplatsen i den nya delen av Bäck-
halladalen. Härifrån har man i klart väder en fin utsikt över havet.


Foto: M.Wirén