Mälarhusen 2008

En dag i oktober gjorde vi en vandring i ett kommande reservat i
Mälarhusen. Ett dynlandskap med gles skog. Lavar, mossor och
svampar fångade också vårt intresse. Bland annat kochenillav och
vårtöra, som finns på bilder nedan. Start i regn, men sen kom so-
len.Vi avslutade med kaffe och kanelbullar denna Kanelbullens dag.


Foto: M.Wirén