Spindelexkursion vid Vårhallen den 1 juni 2008

Spindelexkursion 1 juni med Agne Paulsson som guide. Vi var en grupp
på 10 personer. Med hjälp av duschar från en sprayflaska såg vi plöts-
ligen det ena nätet efter det andra och dess olika invånare.
En intressant dag, då vi utforskade kustpartiet norr om Vårhallen.


Foto: M.Wirén