Limhamns kalkbrott den 27 september 2009

Tillsammans med Ystads Naturskyddsförening ordnades en resa till
Limhamns gamla kalkbrott.

Ekolog Mats Wirén var vår guide.
Brottet är 1300 m långt och 800 m brett. Djupet är 65 m. Väggarna
är nästan lodräta. Allt vatten som rinner ner pumpas upp igen,annars
skulle här bli en djup sjö. Det finns 1400 djur- och växtarter.  Bland
rariterna finns här kalkkrassing och den grönfläckiga paddan,  som
är väldokumenterad. Av större djur ser man rådjur, grävling och hare.
En mycket intressant dag. Tack Mats.

 

 

 


Foto:M.Wirén