Örnskådning den 9 januari 2010

Örnskådning i Tosteberga har blivit tradition och man ser alltid havsörn.
Även i år. Det kom också långväga gäster. Både från Göteborg och Lund.
Mycket trevligt.
Tack vare Pelle Holmbergs kamera kan vi nu återge några dramatiska
bilder.