Gislövs stjärna den 9 augusti 2014

En exkursion i skog, på  torräng och kärrmark. Först information
om Gislövs stjärna förr och nu. Bl.a. om dansbanor, som inte läng-
re  finns där.  Solen gassade, men ändå fick vi se en klockgroda i det
halvtorra kärret. En damm med ett stort parti gula näckrosor. Troll-
sländor och björk med blå björkstekel.

gruppen kopia

Thomas kopia

stenros kopia

Damm kopia

Klockgroda kopia

Blå björkstekel kopia