Sandhammarens fyr den 25 oktober 2014

I oktober 1862 tändes fyrarna för första gången. Det byggdes  två för
att man ville undvika förväxling med fyrarna på Bornholm.

Fyringejören Gustav von Heidenstam uppfann en teknik att förankra
fyrar i sådana sandiga områden och gjorda av järnfackverk. De kallas
Heidenstammare.

1891 installerades  en linsapparat, som gav blänk var femte sekund.

Det fanns också en livräddningsstation fram till 1945.

14 2   3 65