De vilda blommornas dag den 14 juni 2015

I fjor fanns önskemål om att besöka Davids kärr igen
Här sågs vi alltså en solig dag. Torrängarna kunde bl.a. uppvisa låsbräken
och rikligt med jungfrulin. Kärrområdena hade också mycket att bjuda på.
Vår utmärkta extraguide var som i fjor Bengt Davidsson, som äger området.

B Davidsson mindre

Davids kärr 1 mindre

Davids kärr 2 mindre

Stor orchidé mindre