De vilda blommornas dag den 19 juni 2016

I år vandrade vi längs kusten från Baskemölla och till Vik och åter.
Det var en vacker dag och många intresserade deltagare. Vi hörde
och såg också en del fåglar, bl.a. näktergal och rosenfink.

Ego kollar en växt
Foto: Gunni Lundquist
Vad är det?
Foto: Gunni Lundquist
Borsttåtel
Foto: M.Wirén
Skogsklöver
Foto. M Wirén
Fikapaus
Foto: Gunni Lundquist
Stenshuvud
Foto: Gunni Lundquist
6 Kor
Foto: Siv Eriksson