Esperödsreservatet den 20 augusti 2016

En vandring i Esperödsreservatet söder om Kivik. Det
är nu utökat till 20 hektar. Här växer mycket avenbok
och  även björk. Man vill också bevara ett buskrikt land-
skap. Tidigare fanns det grustag här. Nu en del dammar.
Grodor, sandödlor och hasselmus. Växter man kan se
är vittåtel, ekorrsvingel, fältarv och flockarun.

esperod-1

esperod-3
Foto: Lena Olsson