Simrishamns reningsverk den 30 september 2016

Besök på Simrishamns reningsverk med Johanna Brosch
som är platschef. Vi fick en bra guidning och information
om hur man tar hand om avloppsvattnet. Att bara urin,
avföring och vanligt toalettpapper får lämna våra toaletter
bör vara självklart, men så är det tyvärr inte.
Man har olika sätt att rena avloppsvattnet. Speciellt den
kemiska blev vi noggrant upplysta om. Dammar med rent
vatten finns utomhus. Resultatet är mycket bra.

reningsverket
Foto: Lena Olsson