Besök på Måsalycke den 10 november 2017

Den 10 november var det besök på Måsalycke. Först information inom-
hus och sen en rundvandring på anläggningen. Ett stort område. Här
och var skogbeväxt. Den gamla soptippen, som inte längre används,
lakvattendammar, upplag av glas, grus och jord, flis mm. En liten energi-
skog dit lakvatten leds. En stor hall där man tippar restavfall, som sedan
sorteras och därefter körs till Malmö. Restavfallet läggs alltså inte längre
på ”tippen”. Plast körs också till Malmö, där det sorteras. Allt kan lämnas
här av privatpersoner. Kasserade vitvaror hämtas utan kostnad hos dig.

ÖKRAB, Österlens Kommunala Renhållnings AB, är ett bolag för Simris-
hamn och Tomelilla. Det bildades 1973 och har kontor på Måsalycke-
anläggningen.  Simrishamn, Tomelilla  och 12 andra kommuner ingår i
Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav.Foto:L.Olsson


Foto:M.Wirén