Geologiexkursion i Simrislund den 21 oktober 2017

Kort exkursionen, men mycket innehållsrik.  Vi gick från Hällristningen
till Horsahallen. Vår kunnige guide professor Kent Larsson, fick många
frågor, men berättade mycket själv, om denna för honom intressanta
del av Skåne. Det är som att läsa i en öppen bok.
Bland hällristningar ser man här hur inlandsisar har dragit fram bildat
bågformiga spricker på hällen, parabelriss. Isens riktning avläses på
dem. Sandsten i dagen finns överallt. Ibland med böljeslagsmärken,
som är tydligare söder om Brantevik och i Bäckhalladalen. Vi fick veta
mycket om många stenar. Det var Hardebergasandsten, Rispebergsand-
sten, Vångagranit, Norretorpsandsten. Vi gick alltså norrut till Horsahal-
len, som är en diabasgång, som trängt upp genom berggrunden för 300
miljoner sen.


Hällristningen
Foto:B.Lardner


Hardebergasandsten
Foto:M.Wirén

Bl.a. Gislövsformation, kalksten med hålor pga korrosion
Foto:B.Lardner

Ingrid Popovics med stenar
Foto:B.Lardner

På promenad längs den stenrika stranden
Foto:B.Lardner

Vad är det för stenar och hur gamla är de?
Foto:B.Lardner

Maskgångar
Foto:B.Lardner

Sten med pegmatitgångar
Foto:M.Wirén


Vid diabasgången
Foto:M.Wirén