Henry Maynes atelje och trädgården den 17 augusti 2017

I Norra koloniområdet i Simrishamn

Längs nedre delen av Tommarpsån  ligger en fastighet, som nu arrenderas av
Norra koloniföreningen.  Här låg för länge sedan ett tegelbruk, och senare upp-
fördes ett litet hus av skarpskytteföreningen.  Huset  blev sen atelje åt Henry
Mayne, känd konstnär på Österlen. Nästa ägare var Viggo Djurberg. Och nu
alltså Koloniföreningen. Under några år har det vuxit fram intressant trädgård
och huset har renoverats.  En del är av trädgården smälter in i sin omgivning.
Naturtomt. Det finns också  vackra perennrabatter och bland annat avdelning
med bärbuskar. En imponerande stor kastanj finns också. Boulebanan här är
välbesökt.
Karin Hansson , vår guide, är mycket aktiv. En eldsjäl. Hon påpekar att alla är
välkomna.
En vacker kväll var vi från ÖNF gäster här och avslutade med fika under kas-
tanjen.

    
Foto: M.Wirén