Hjortbröl nära Kronovall den 14 september 2017

En torsdagskväll gav sig nio tappra hjortskådare ut i höstmörkret för att
lyssna till hjortarnas djupa bastoner. Trakten kring Mariavall, nunneklost-
ret, var vårt mål. Lena berättade först om hjortarnas ekologi, varpå vi tyst
smög oss iväg längs en markväg genom beteshagar och skogspartier.
Efter att först ha hört flera hanar bröla i fjärran, hade vi turen att en hjort
drog igång på drygt 100 meters avstånd. Mörkret låg djupt,så tyvärr lycka-
des vi inte se djuret.
Kvällen avslutades med kaffe och stjärnskådning.


Foto: B.Larner