Årlig örnskådning den 13 januari 2019

17 personer slöt upp i det milda och fuktiga vädret för att titta
på örnar vid Tosteberga bodar, söndagen den 3:dje januari. Åt-
skilliga havsörnar satt på kobbar och skär i denna skärgård och
gjorde till och från flygturer över vattnet. Som mest såg vi sex
havsörnar i samma tubkikarfält! Glador, tornfalkar och ormvråkar
samt en del sjöfågel visade också upp sig.

Text: Björn Lardner

Foto: Claes Hansson