Örnskådning den 11 januari 2020

Många deltagare från såväl när som fjärran slöt upp till ÖNF´s örnskådning
vid Tosteberga denna gråmulna och milda lördag, 11 januari 2020.
Åtminstone sex havsörnar beskådades, och vid ett tillfälle trängdes fem av
dem på ett litet skär. Vid närliggande Landön kom en ung pilgrimsfalk flygande
utifrån skärgården, förbi vår observationsplats, medan knipor, storskrakar, små-
skrakar och en skäggdopping kajkade runt mellan skären.

På hemvägen mot Simrishamn stannade en del av truppen till vid Yngsjö och
tittade på de glador som kretsade runt traktens rovfågelsutfodring. Bland de
talrika röda gladorna, ormvråkarna och trutarna skymtades även den bruna
gladan, som hållit till här den senaste tiden, alltmedan sädgäss och vitkindade
gäss flög kacklande förbi.


Text Björn Lardner och foto Claes Hansson.