Håll Sverige Rent – Kusträddare

Kusträddare
En grupp på åtta personer från Österlens Naturskyddsförening
sköter skräprensningen av stranden i Mälarhusen i Simrishamns
kommun.

Håll Sverige Rent startade en Kusträddardag i april 2012 och det-
ta upprepas varje vår. Då var det aktiviteter från Strömstad och
nerlängs kusten till Simrishamn. Drygt 11 ton samlades ihop den
dagen.

Skräpmätningen görs här tre gånger per år, i april, juli och okto-
beroch efter riktlinjer som Håll Sverige Rent bestämt. Skräpet
dokumeneras och tas om hand.

Skräpmätning 2

Bild 052

 

 

barbro, Egon, Ingrid, Claes oc Stig

Egon, Barbro, Stig o Claes mindre