Höst-vinterprogrammet 2018

Österlens Naturskyddsförening

Program, höst-vinter 2018

Kära medlemmar.

Vi har haft en fantastisk varm, torr och speciell sommar. Dessutom har som
ur ingenstans en gammal uppstickarhändelse kommit igen – Bergsstatens
undersökningstillstånd.

Men vi tar några trevliga händelser först. Vi har ett fint nytt naturreservat i
Åkarp. Här finns finfin skog. Naturreservatet i Kiviks Esperöd har utökats.
Det är bra när regeringen spenderar pengar till naturvård. Projektet Sandlife
håller på att avslutas. Vi har ju besökt den nya sortens sandmarker flera gånger
och det ser bra ut för insekter, fåglar och vegetation. En manual med erfaren-
heter av projektet finns på webbplatsen och sedan den 20 maj finns Blåvinge-
leden, som man kan följa i trakten av Maglehem.

Under året har Österlens Vattenråd fått en ny projektledare för ett EU-finan-
sierat projekt, som ska skapa goda förutsättningar för vårt vatten. Valentina
Züldorf är projektledare och projektnamnet är Österlens Sköna Vattendrag.
Som ni ser i programmet kommer vi att göra vårt till för att öka kunskapen
om våra vattendrag. Vill du följa programmet på Facebook, så är adressen dit
@osterlenvatten. Det kommer att finnas utrymme för volontärarbete i projektet.

Börja att vara med på våra programpunkter kring Österlens Sköna Vattendrag.

Så i dagarna sker det märkliga att vi återigen ska behöva bearbeta Bergsstaten
och minerallagen. Som någon sa på mötet vid Christinehof i juli, så var alla po-
litiska partier överens om för 19 år sen att minerallagen behöver ändras. Men
det har inte skett tillräckligt. En hel del metaller borde vi helt enkelt vara bättre
på att återvinna från olika källor och vanadin som står högst på det aktuella
bolagets lista ska inte vara något direkt problem att få tag i utan att behöva oroa
befolkning och markägare i Östra Skåne med ytterligare ett undersökningstill-
stånd. Vi får jobba igen med att förtydliga vår syn på minerallagen och bergs-
statens organisation och befogenhet.

Sist men inte minst så är det val inom kort – Naturskyddsföreningen har gått
igenom både nationellt och regionalt hur partierna ställer sig i olika natur – och
miljöfrågor. Du kan lättast finna resultaten på de olika Webbsidorna. Det skulle
helt rimligt kunna vara ditt stöd, som avgör hur natur- och miljö hanteras av
nästa regering i Sverige.

Ta med dig dina vänner och en bra matsäck, så träffas vi på Österlens Natur-
skyddsförenings programpunkter!

Ordförande för Österlens Naturskyddsförening
Thomas Hansson


Höstens och vinterns program

Lördagen den 15 september kl. 10.00

Fågelexkursion längs kusten

Lennart Jeppsson guidar oss på en vandring, som startar söder om Brantevik.
Vi går genom Hylkan och sen söderöver längs kusten så långt vi orkar. Förhopp-
ningsvis kommer vi att se många fåglar på stranden, sträckande fåglar och fåglar
i Hylkans parklandskap. Sen hittar vi säkert något lämpligt ställe att fika på.
Samlingsplats: Parkeringen vid havet längst ner i Brantevik kl 10.00. För sam-
åkning kom till Röken i Simrishamn kl 9.45.
Medtag: Fika, lämpliga kläder och kikare för större utbyte av turen.
Kontaktperson: Margareta Wirén 0414-13115 eller 070-5356199.


Tisdagen den 2 oktober kl. 18.00

Vattenrådets informationsmöte

Vattenråd med fokus på Tommarps å.  Ett EU-projekt med Valentina Zülsdorff
som projektledare. Det blir en utställning med information om vattendragen och
vården av våra åar. Syftet med vattenvårdsprogrammet är att olika föreningar vill
stödja vårt arbete med det viktigaste vi har, RENT VATTEN.
Samling för samåkning vid Röken 17.40. Eller kom direkt till Skånefröhuset i
Tommarp. Ring Ingrid Popovics, om du inte hittar.
Vi bjuder på fika.
Kontaktperson: Ingrid Popovics 0414-20242.


Lördagen den 20 oktober kl. 10.00

Vandring längs Klammersbäck

Vi kommer att vandra ner mot havet för att sen följa  Klammersbäck motströms.
Fokus kommer att ligga på vattenfrågor och vattenkvalitet. Vandringen är ett
samarbete med Leaderprojektet ”Österlens Sköna Vattendrag”. Valentina
Zülsdorff, som är projektledare för Vattenrådet, kommer att guida och informera .
Vi ska också bekanta oss med djurlivet i ån.
Medarrangör : Tomelilla Naturskyddsförening.
Samling för samåkning vid Röken i Simrishamn kl .9.30. Kör du direkt, så ta av
från väg 9 på Klammersbäcksvägen och följ den till vägens slut. Vi börjar alltså
vandra från parkeringen väster om Vitemölla strandbackar kl. 10.00.
Medtag: Fika.
Kontaktperson: Lena Olsson 0768-111343.


Torsdagen den 17 november kl. 19.00

Grönfläckiga paddor i Brantevik

Mats Wirén berättar om de grönfläckiga paddorna på Grönet.
”I arbetet med att återskapa en livskraftig population av den då akut hotade
grönfläckiga paddan gällde det både att hjälpa de spillror som fanns kvar och
att hitta lämpliga platser för utsättningar. I det historiska materialet fanns fler-
talet platserpå Österlen, som hyst arten. Brantevik blev mitt val och specifikt
området söder om byn – Grönet med sina hällkar med brackvatten, högar av
sprängsten, kortbetade ängar och närliggande trädgårdar samt tillsynes få rov-
djur och inga  strandpaddor.
Idealiska förutsättningar. Senaste observationen av en grönfläckig padda
gjordes 1950. 60 år senare påbörjades utsättningarna och de senaste åren har
hanarnas drillande läte åter kunnat höras och honornas romsträngar ses i det
stora hällkaret.”
Plats:  Sjöfartsmuseet Hoppet i Brantevik med start kl.19.00. För samåkning
kom till Röken i Simrishamn kl.18.30.
Efter föreläsningen bjuder vi på kaffe och kaka.
Obervera! Anmäl dig/er före den 1 november till Margareta Wirén 0414-
13115 eller 070-5356199.
Kontaktperson: Margareta Wirén. Telefonnummer som ovan.

Lördagen den 17 november kl. 13.30

Rörums norra å

En hösteftermiddag längs en av våra intressanta åar. – kan det vara något
för dig? Det bästa är om det är regnigt och höga vågor från havet. Då blir
det särskilt intressant att se ån mynna i Hanöbukten. Vi gör en vandring längs
ån och undersöker hur just denna å rinner upp och tar sig genom landskapet.
Vi anpassar längden på vandringen efter vädret. Någon timme blir det i alla
fall i relativt obanad terräng för att kunna se lite olika delar av åns lopp.
Samling för samåkning vid Röken i Simrishamn kl. 13.30.
Ta med vänner, fika och vattentåliga grejer.
Information: Thomas Hansson 070-9472677.

Tisdagen den 4 december kl. 19.00

Årets bilder i Tomelilla

Vi träffas för årlig bildvisning i matsalen på Folkhögskolan i Tomelilla tillsam-
mans med Ystads och Tomelillas Naturföreningar. Vill du visa bilder så tag
kontakt med Göran Gustafson, 0411-552166. Visningen får ta högst 10 minuter.
Fika kostar 30 kronor.
Plats: Folkhögskolan, Malmövägen 42, Tomelilla. För samåkning ring någon i
styrelsen.
Kontaktperson: Göran Gustafson. Se telefonnummer ovan.

Söndagen den 13 januari 2019 kl. 9.00

Örnskådning

Vi åker till Tosteberga som tidigare år och hoppas få se många örnar. Stig Lundquist
är vår guide. Vi hoppas på en mild vinterdag.
Samling för gemensam resa vid Röken i Simrishamn kl. 8.15. Vi torde anlända till
Tosteberga hamn vid 9-tiden. För att ansluta på vägen ring Claes.
Kontaktperson: Claes Hansson 0705-129988.

Tag gärna med vänner och släktingar till våra program.


Var ligger mötesplatsen Röken?

Den ligger vid västra hörnet av småbåtshamnen, i hamnområdets norra del. Ko-
ordinaterna är lat. 55.560413, lon. 14.349067 (WGS84), eller 6159952 N,140811 Ö
(RT90).
Du kanske inte kommer till Röken. Om du vill ansluta på vägen eller veta
mer om tid och
plats, så ring oss före exkursionen.


Önskar du att vi ordnar något program, som du länge tänkt på?

Hör av dig. vi tar gärna emot förslag på exkursioner och studiebesök, som du vill
att föreningen skall ordna framöver. Kanske du vill leda en exkursion med ett spe-
ciellt tema? Vill du ta initiativet till en studiecirkel?
Föreningen blir vad vi gör den till!


Fina föreningströjor!

Det finns ännu kvar en del T-shirts med vår logga, sommargyllingen, till försäljning.
Tröjorna finns i ett par färger och trycket är i gult och svart.
Vill du köpa en så ring Margareta Wirén 0414-13115.


ÖNF på webben och Facebook

Du har väl inte glömt att ÖNF har en hemsida med information, exkursioner och
innevarande program? Adressen är htts://osterlen.naturskyddsforeningen.se  Vi
finns också på Facebook. Om du ”gillar” vår sida ökar chanserna att du nås av
aktuell information och påminnelser om våra aktiviteter. https://www.facebook.com/OsterlensNaturskyddsforening/


ÖNF´s styrelse

Ordförande: Thomas Hansson 0414-70677
Vice ordförande: Margareta Wirén 0414-13115
Sekreterare: Björn Lardner
Kassör: Ingrid Popovics 0414-20242
Ledamöter: Lena Olsson 0768-111343 Egon Wigren 0414-12511
Suppleanter: Claes Hansson 0705-1299888
Revisorer: Agne Paulsson 0414-713349 och Barbro Chiru 0414-10013
Revisorssuppleant: Vakant
Kontaktperson för valberedningen: Elisabeth Arvidsson 0414-72388

Våra kontaktpersoner för olika områden

Floraväkteri: Johan Niss 0708:311395
Fåglar: Egon Wigren
Hemsidan: Margareta Wirén
Facebook: Thomas Hansson
Program: Margareta Wirén och Björn Lardner
Info radio, press, Webb: Lena Olsson
Kontakt med Turistbyrån: Margareta Wirén
Skräpmätning: Claes Hansson

Styrelsemöten kl.19.00 hemma hos varandra

Torsdagen den   13 september
Torsdagen den   11 oktober
Torsdagen den   15 november
Torsdagen den   13 december
Torsdagen den   10 januari

 

Programsammanfattning:

Lördagen den  15 september     Fågelexkursiom längs kusten
Tisdagen den     2 oktober          Vattenrådets informationsmöte
Lördagen den  20 oktober          Vandring längs KLammersbäck
Torsdagen den  8 november       Paddmöte i Brantevik
Lördagen den  17 november      Vandring längs Rörums norra å
Tisdagen den    4 december       Årets bilder i Tomelilla
Söndagen den 13 januari -19     Örnskådning i Tosteberga