Program, vår och sommar 2019

Österlens Naturskyddsförening


Ordföranden har ordet!

Medlemmar och ni andra som läser programmet. Nu har 2019 börjat och
det börjar lite trögt, särskilt för dem som vill fylla i sina fågelobsevationer
på vårt  ”microbirding” i Simrishamn-SiX. Siten ligger nere till efter tretton-
helgen. Det känns naturligtvis inte bra.

Vad värre är för alla natur- och miljövårdare är att den budget som gick
igenom i Riksdagen i december innehåller historiskt stora nedskärningar
för just natur och miljöarbetet i Sverige. Tala gärna med din egen riksdags-
ledamot om detta. Den svenska satsningen på klimat och miljöarbete och
naturskydd har annars gått riktigt bra de senaste åren och det är på sin
plats att det fortsätter på ett sådant sätt.

En annan besvärlig livsfråga är palmolja. Går ni in på Naturskyddsförening-
ens webb kan ni skicka in synpunkter till EU och använda denna unika möj-
lighet till att försöka stoppa användningen av palmolja som fordonsbränsle,
vilket är ett av dess största användningsområden i EU idag.

Läs gärna även Naturskyddsföreningens Generalsekreterare Karin Lexéns
kommentar till resultatet av klimatmötet i Katowice. Det är inte bara Greta
Thunberg som har synpunkter på utvecklingen!

På Österlen har vi återigen fått mineraljaktstrycket över oss. Det är många
som  fått en inmutning av sin mark och vi måste jobba med att stötta en-
skilda, kommuner och länsstyrelser och regioner så att frågan om mineral-
brytning kommer in på den vanliga översiktsplanekartan. Det är viktigt att
vi får med detta i den demokratiska behandlingen av planeringen av vår
bygd. Sen ska ni notera att även vanadin finns i en begränsad mängd och
inte kommer att bli framtidens bästa batterimineral. Det uran som finns i
marken kommer att kunna utvinnas om brytning kommer till stånd, därför
är det av yttersta vikt att vi inte släpper in dagbrott i våra alunskifferområden.

Hemma har jag en större hackspett som samsas med pilfinkarna i fågelmat-
ningen. Ärttörne och maskrosor blommar, när jag tar en promenad i Rörums
backar. Hoppas du har det lika fint!

Nåväl, nu har du vårens program i din hand. Boka in det du tycker passar
dina intressen och kom med på våra exkursioner. Det finns att välja på. Vill
du röra dig över större områden, finns andra kretsars program i Naturskydds-
föreningens kalendarium.

Thomas Hansson

Ordförande i Österlens Naturskyddsförening


VÅR OCH SOMMARPROGRAM

 Torsdag 14 februari, kl. 19.00

Ormen som åt upp en hel fågelfauna

Vi är alla bekanta med införda skadedjur som mördarsnigel och mink, och
invasiva växter som parkslide, björnloka och blomsterlupin. Ikväll lär vi känna
en ekologisk  marodör, som lever på andra sidan jordklotet: den bruna träd-
ormen (Boiga irregularis). Efter att ha liftat med människan till den mikrone-
siska ön Guam för ca 70 år sedan fann den ett dukat matbord. Ormpopula-
tionen växte exponentiellt och nästan alla skogslevande fåglar försvann ner
i ormmagar inom några decennier. Idag hörs ingen fågelsång på ön och eko-
systemet är helt förändrat.

Björn Lardner bodde på Guam i 11 år och studerade ormarnas ekologi. Han
berättar till bilder om hur ormen kunnat ha så stor effekt på sin omgivning,
samt om vad som görs för att förhindra att den sprider sig till andra fågelrika
öar i Stilla Havet.

Föreningen bjuder på fika.

Plats: Österlensalen på Österlengymnasiet, Fredsdalsgatan 7, Simrishamn.
Tid: 19:00. Entrédörren är låst, så du får knacka på fönstret om du kommer
för sent.
Kontaktperson: Björn Lardner,  070-2687171


Torsdag 14 mars  kl. 19.00                                                           

Årsmöte ÖNF 2019

Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie årsmöte med Österlens Natur-
skyddsförening. Vill du engagera dig mer aktivt i föreningsarbetet, så hör av
dig till i god tid före mötet.

Vi kommer under kvällen att tillsammans äta en soppa, avhandla de stadgeen-
liga förhandlingarna och även uppleva en bildvisning med Thomas Hansson.
Bilderna kommer att vara från en resa till Indiska norra västbengalen och Bhutan
med fågeltema som Thomas gjorde 2018.

Alla hälsas välkomna!

Plats: Österlensalen på Österlengymnasiet, Fredsdalsgatan 7, Simrishamn.
Tid: 19:00. Entrédörren är låst, så du får knacka på fönstret om du kommer för
för sent.
Kontaktperson: Thomas Hansson, 070-9472677


Söndag 14 april kl. 10.45
(notera att bussar avgår tidigare) 

Åvandring

I samarbete med Leaderprojektet Österlens Sköna Vattendrag ordnar vi ännu
en vandring. Denna gång besöker vi Tommarpsån. Vi samlas vid Östra Tommarps
kyrka för att vandra längs en grusväg som går parallellt med Tommarpsån.
Under vandringen kommer du att få information om ån. Framme vid Ullspinneriet
kommer Ingrid Popovics att berätta om spinneriets historia.

Samling vid Östra Tommarps kyrka kl. 10.45.
Buss från Simrishamn: SkåneExpressen 5 kl. 10.21.
Buss från Tomelilla: SkåneExpressen 5 kl. 9.37.
Medtag: Fika.
Kontaktperson: Ingrid Popovics, 070-963 03 08.


Lördag 25 maj kl. 7.00

Fågelkvitter

Denna tidiga vårmorgon tänker vi bege oss ut för att lyssna på fågelsång. Vi vill
besöka platser där vi vet att sommargylling häckar, hoppas få höra någon och
om vi har riktig tur kanske se.

I dagsläget vet vi inte om alla lokaler är tillgängliga, därför samlas vi vid rastplat-
sen Piraten strax norr om Brösarp och sedan fortsätter vi i bil tillsammans. Fågel-
kunnige Lennart Jeppsson blir vår guide.

Samling: Rastplats Piraten kl. 7.00. Tyvärr är inga bussar vakna så här tidigt. För
plats i bil och samåkning ring Lena.
Kontaktperson: Lena M Olsson, 076-811 13 43.


Söndag 2 juni kl. 8.30  

Gökotta i naturreservatet Hagestads mosse

Detta är ett program tillsammans med Ystads Naturskyddsförening.

Samling vid Löderups skyttepaviljong. Ca 300 m väster korset till Sandham-
maren på kustvägen. Där finns Ingridvägen mot norr. Kör motsatta väg mot
havssidan. Det kommer att finnas en skylt till paviljongen.
För samåkning från Simrishamn hör av dig till någon i styrelsen i god tid.
Ansvarig: Margareta L Nörregård, 0790-6694559; epost: hage44@wipnet.se
Kontaktperson:
Bert Rydhagen, 0411-16979.


Söndag 16 juni kl. 10.00

 De vilda blommornas dag

Vi vandrar runt i Bäckhalladalen och njuter av den härliga naturen. Här finns
unika geologiska formationer och en rik flora. Granspira, stagg, kattfot och
olika orkidéer. Av fåglar kan man få se trädpiplärka och rosenfink.

Samling på den öppna platsen, som man kommer fram till genom att åka
via Gröstorp.
Medtag: Lupp och gärna flora. Skor som tål väta. Fika. Sittunderlag.
Kontaktperson: Margareta Wirén, 070-5356199.


Söndag 18 augusti, ca. kl. 10.45 
(notera att buss avgår tidigare) 

Insekternas dag

Vi uppmärksammar Insekternas Dag med en exkursion längs Blåvingeleden,
om slingrar sig genom flera olika naturreservat. Idag bekantar vi oss med
småkrypen längs den norra delen av vandringsleden, där den passerar ge-
nom Maglehems naturreservat. Martin Stoltze guidar oss bland dyngbaggar,
gräshoppor och fjärilar i de sandiga markerna, där många rara arter lever.

Medtag fikakorg, och gärna lupp och bestämningslitteratur för insekter.
Vi möts vid busshållplatsen ”Maglehem Lillehemsvägen” längs väg 17, i
stora korsningen väster om Maglehem, ungefär kl. 10:45. Busstidtabellen är
inte fastställd vid programmets presstopp, men vi misstänker att en buss
lämnar Simrishamn kl. 09:49 och ankommer mötesplatsen (busshållplatsen)
kl. 10:36.
Besök ÖNF på Facebook för uppdatering av busstider när dagen närmar
sig, eller ring Björn.
Kontaktperson: Björn Lardner,  0702-687171.

 

Tag gärna med vänner och släktingar till våra program.


Botanikcirkel i vår

Det finns möjlighet att i vår vara med på en botanikcirkel i Studiefrämjan-
dets regi. Biologilärare Agne Paulsson leder kursen, som preliminärt startar
den 10 april 2019
. Det planeras 8 träffar mellan kl. 18.00 och 20.15. Pris 600:-.
Vi behöver vara 10 personer. Inga förkunskaper behövs. Var vi ska träffas får
du veta senare.

Är du intresserad? Anmäl dig till Margareta Wirén i första hand, tel. 0414-
13115 el 070-5356199 eller via epost: margareta.truedsson.wiren@gmail.com


Informationsmöten om Österlens Sköna Vattendrag

Under våren och sommaren kommer Leader-projektet ”Österlens Sköna
Vattendrag”att arrangera en rad informationsmöten med föreläsningar och
diskussioner, vart och ett med fokus på ett specifikt vattendrag. Detta är
möten liknande det som ÖNF hade i sitt program för Tommarpsån den 2:a
oktober 2018. Nu har du chansen att lära mer om andra åar! För mera in-
formation besök Facebooksidan för projektet https://www.facebook.com
/osterlensvatten/
   Preliminära dagar /åar är som följer:
5 februari      Nybroån
12 februari    Kabusaån
7 mars           Rörums N och S å
14 mars         Sydkustens vattendrag (t.ex. Tygeån, Kvarnbybäcken)
21 mars         Julebodaån
28 mars         Klammersbäck och Mölleån

Projektet arrangerar även familjedagar med barnvänliga aktiviteter t.ex. i
Fyledalen.


Att se fram emot i höst

Lördagen den 7:e september går ”De rinnande vattnens dag” av stapeln i
Stenshuvuds Nationalpark med aktiviteter som tilltalar både barn och vuxna.
Bland annat förevisas elfiske vid Rörums norra å. Det är ett samarbete mellan
Naturum och Vattenrådet. Mer info kan du med tiden finna via Naturums
webbsida och Facebook.


Fina föreningströjor!

Det finns ännu kvar några T-shirts med vår logga, sommargyllingen, till för-
säljning. Tröjorna har olika färger och fågeln är gul och svart. Vill du köpa en
tröja så ring Margareta Wirén, 0414-13115 eller 070-5356199.


ÖNF på webben och Facebook

Du vet väl att ÖNF har en hemsida med en hel del information som rapporter
och bilder från olika aktiviteter.  https://osterlen.naturskyddsforeningen.se/

Vi finns också på Facebook. Om du ”gillar” vår sida ökar chansen att du nås av
aktuell information och påminnelser om våra aktiviteter.
https://www.facebook.com/OsterlensNaturskyddsforening/

 

 STYRELSEN för Österlens Naturskyddsförening (fram till årsmötet)

Ordförande: Thomas Hansson, 0414-70677
Vice ordförande: Margareta Wirén, 0414-13115 eller 070-5356199
Sekreterare: Björn Lardner, 0702-687171
Kassör: Ingrid Popovics, 0414-20242
Ledamöter: Lena Olsson, 0768-111343 och Egon Wigren  0414-12511
Suppleant: Claes Hansson, 0705-129988
Revisorer: Agne Paulsson, 0414-71349 och Barbro Chiru, 0414-10013
Revisorssupplant: Vakant
Kontaktperson för valberedningen Elisabeth Arvidsson, 0414-72388
eller 0730-657107

 

VÅRA KONTAKTPERSONER för olika områden:

Floraväkteri: Johan Niss
Fåglar: Egon Wigren
Hemsidan: Margareta Wirén, administratör
Program: Margareta Wirén
Info radio, press o webb: Lena Olsson
Kontakt med Turistbyrån: Margareta Wirén
Skräpmätning: Claes Hansson


STYRELSEMÖTEN

Kl. 19:00, hemma hos varandra

Torsdagen den  10 januari
Torsdagen den   21 februari
Torsdagen den   21 mars
Torsdagen den   25 april
Torsdagen den   23 maj
Torsdagen den   20 juni
Torsdagen den   22 augusti

ALLA VÅR OCH SOMMAR MÖTEN

Torsdag       14 februari      Ormar
Torsdag       14 mars           Årsmöte
Söndag        14 april           Vandring längs Tommarpsån
Lördag         25 maj             Fågelkvitter
Söndag          2 juni             Gökotta i Hagestad
Söndag        16 juni             De vilda blommornas dag
Söndag        18 augusti       Insekternas dag