De vilda blommornas dag 15 juni 2008

Denna dag, den 15 juni, firade vi tillsammans med många från
Ystads Naturskyddsförening. Forsemölla med omnejd var målet.
Vi var cirka 40 personer. Trots den långa torrperioden, som varit
fick vi se en hel del. Speciellt givande var vägkanten längs Rörums-
vägen, där den stora sandliljan växte.

Foto: M.Wirén