Onslunda sten den 17 oktober 2009

Några kilometer väster om S:t Olof ligger området Onslunda sten.
En del är en tidigare utmark till Onslunda. Skogen har förmodligen
skötts som skottskog. Den stora utbredningen  av flerstammig bok
är unik. Det finns också bestånd med avenbok. Och hur skiljer man
på bok och avenbok? Det blev en härlig vandring på boklövsmatta
med träd och buskar i höstens mustiga färger. Många stenar och
grenar att kliva över. Få svampar, men många lavar och intressanta
mossor.


Foto:M.Wirén