Skansen den 27 juni 2009

Den 27 juni gjorde en liten grupp en rundvandring på Skansen,
vårt nya kommunreservat. Skansen är en tidigare utmark, som
ligger nära tätorten och är ett fint utflyktsmål med unika geolo-
giska formationer, hällristningar, olika vegetationstyper med
rik flora och vatten med grodor och salamandrar.

På 1600-talet växte här ekskog, som höggs ner på Snapphane-
tiden. En del ekar finns i dag, men inga riktigt gamla.


Foto:M.Wirén