Bornholm den 22 september 2010

Söndagen den 22 september tog vi katamaranen till Bornholm.
Vi var tyvärr bara fem.  Det blev buss från Rönne till Åkirkeby
där Naturbornholm ligger. Detta geologiska museum är tio år nu.
Mycket informativt och intressant. Bl.a. kan man vandra på ett
tidsspår tillbaka 1700 miljoner år i tiden. man kan se en film från
nutid till urtid med jordbävningar och vulkanutbrott. Spänningen
stiger, när hela golvet börjar skaka.
Söder om byggnaden finns ett geologiskt område, som är värt att
besöka.

2 Göran Bornholm

1 Lena Bornholm

3 Groda Bornholm

8 Tvättbräda Bornholm

7 Claes Bornholm
Foto:M.Wirén