De vilda blommornas dag 2010

Vi hade tur med vädret. Från järnvägsstationen i S:t Olof var det
en lång promenad ut sydost om samhället. Här finns stora betes-
marker, busk- och trädpartier och även sanka områden med in-
tressanta växter som t.ex. kärrspira.


Foto:M.Wirén