Länsstämman i Simrishamn den 24 april 2010

Den 24 april var vår krets värd för länsstämman i Skåne. Två exkur-
sioner och lunch hann vi också med. Tyvärr ännu inte många blommor.
Många uppmärksammade att Naturskyddsföreningen i Skåne funnits i
100 år.


Foto:M.Wirén