Vitemölla backar den 27 juni 2010

Naturskyddsföreningen i Kristianstad hade en exkursion på Vite-
mölla strandbackar. Den deltog vi i. Det var en strålande dag och
med många deltagare. Inte så många sandliljor och sandnejlikor
som det brukar vara, men den unika sandstäppen hade likväl myc-
ket att bjuda.


Foto:M.Wirén