Baske rikkärr den 7 juni 2011

Strax söder om Baskemölla ligger ett fint rikkärr. Sen 2008 har Läns-
styrelsen och engagerade markägare arbetat med restaurering. Nu
är det också lättillgängligt tack vare att en stig dit röjts från infarten
till Baskemölla. Kärret kan nu också ses från vägen, när  en del träd
och buskar tagits ner. Här växer många för rikkärr typiska växter som
t.ex. majviva, tätört, olika orkidéer,  starrarter och mossor. Moss-
bilden nedan är späd skorpionmossa. De fyra första bilderna är från
rekognoseringen tillsammans med Anette Persson och Johanna Rag-
narsson från Länsstyrelsen. De andra är tagna på exkursionskvällen
den7 juni.


Foto:M.Wirén