Bergsjöholm den 28 maj 2011

En skogsvandring tillsammans med Ystads Natur-
skyddsförening. Per Levenskog från Länsstyrelsen
visade oss olika av de organismer som är beroende
av gammal ved. Alltså många lavar, svampar, mos-
sor och insekter.

Föredragshållaren Bjersjöholm

På promenad Bjersjöholm

Nässelfjäril Bjersjöholm

Grässtjärnblomma Bjersjöholm
Foto:M.Wirén